σύνδεση

Νέα ερώτηση προς την Κομισιόν από τους ευρωβουλευτές Μιλτιάδη Κύρκο και Μαρία Σπυράκη

Νέα ερώτηση προς την Κομισιόν από τους ευρωβουλευτές Μιλτιάδη Κύρκο και Μαρία Σπυράκη Από τον Δημήτρη Χαντζόπουλο για την ARB.

 

Θέμα: Προστασία της ελευθεροτυπίας στην Ελλάδα

 

O έλληνας πρώην Υπουργός Εξωτερικών άσκησε αγωγή εναντίον του περιοδικού «Athens Review of Books» για συκοφαντική δυσφήμιση ζητώντας 250.000 ευρώ. Ο Ν. Κοτζιάς, επί χρόνια ανώτερο στέλεχος και στενός συνεργάτης του ΓΓ του ΚΚΕ, συγγραφέας ιδεολογικού βιβλίου σε συνεργασία με εξέχοντα στελέχη του καθεστώτος της Ανατ. Γερμανίας και προπαγανδιστής του Γιαρουζέλσκι, εθίγη επειδή χαρακτηριζόταν σε επιστολή αναγνώστη ως «γκαουλάιτερ του σταλινισμού». Οι δικαστές ικανοποίησαν τον Υπουργό Ν. Κοτζιά. Ο Υπουργός Ν. Κοτζιάς, στη συνέχεια, στράφηκε εναντίον του περιοδικού, για τον προφανή λόγο ότι του ασκούσε πολιτική κριτική, και προχώρησε από τον Ιούλιο 2017 σε δέσμευση των λογαριασμών των εκδοτών και των εσόδων του περιοδικού από το πρακτορείο διανομής τύπου.

  1.  Θεωρεί η Επιτροπή ότι η ποινικοποίηση από την πολιτική ηγεσία της έκφρασης πολιτικής κριτικής συνάδει με την ελευθερία του Τύπου;
  2.  Ποια η θέση της Επιτροπής στη δυνατότητα που δίνει η ελληνική νομοθεσία σε πολιτικούς να ασκούν συστηματικά αγωγές αποζημίωσης κατά εντύπων, ζητώντας αναντίστοιχα υψηλά ποσά ως αποζημίωση;
  3.  Αντιμετωπίζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο η εν λόγω, αλλά και παρόμοιες υποθέσεις, να εκφοβίζουν τον Τύπο, όταν μάλιστα συνεπικουρούνται από δικαστικές αποφάσεις, που στη συνέχεια καταπίπτουν στο ΕΔΔΑ;

 

Μιλτιάδης Κύρκος                        Μαρία Σπυράκη

 


New question to the Commission from MEPs Miltiades Kyrkos and Maria Spyraki

 Protection of freedom of press in Greece

The Greek ex-Foreign Minister filed a lawsuit for libel against the magazine “Athens Review of Books” asking 250,000 euros. N. Kotzias, a long time senior member and close associate of the Secretary General of the Communist Party of Greece, author of an ideological book in collaboration with prominent members of the regime of East Germany and Yaruzelski's propagandist claimed that he was offended because a reader’s letter characterized him as “Gauleiter of Stalinism”. The judges vindicated Minister N. Kotzias. Then Mr. Kotzias turned against the magazine for the obvious reason that it exercised political critique and from July 2017 onwards he obtained a freezing order against the publisher’s bank accounts and the magazine's revenues from the press distribution agency.

  1.  Does the Commission consider that the political leadership’s criminalization of political expression is in line with the freedom of the press?
  2.  What is the Commission's position on the ability that Greek law affords to politicians to systematically claim compensation from the press, asking for excessive sums in compensation?
  3.  Does the Commission consider the possibility that this and other similar cases have the goal of intimidating the press and especially when they are accompanied by court decisions that are subsequently condemned by the ECHR?

Miltiadis Kyrkos                                   Maria Spyraki