σύνδεση

Πώς Αντιμετωπίστηκε η Μεγάλη Ύφεση του 2007-2009, και τι Μάθαμε για την «Ενδεχόμενη» Επόμενη;

Πώς Αντιμετωπίστηκε η Μεγάλη Ύφεση του 2007-2009, και τι Μάθαμε για την «Ενδεχόμενη» Επόμενη; Διάγραμμα 1: Διατραπεζικό επιτόκιο (LIBOR-OIS spread) και ασφάλιστρα ομολόγων (CDS): 2007-2009.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το άρθρο αγοράζοντας μια συνδρομή εδώ ή συνδεθείτε