ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Σχέδιο από τον Κωνσταντίνο Παπαμιχαλόπουλο.

Ένα από τα τελευταία κείμενα του μεγάλου επιστήμονα και στοχαστή Φρήμαν Ντάισον (1923-2020) είναι ο πρόλογός του για την έκδοση ενός τόμου κειμένων του από την Athens Review of Books. Το μέγεθος, το ήθος και η ευγένεια του μεγάλου επιστήμονα φαίνονται και από τη σημείωσή του στην αρχή και στο τέλος του προλόγου του: «Παρακαλώ ενημερώστε με αν για οποιονδήποτε λόγο δεν το βρίσκετε κατάλληλο ή ικανοποιητικό. Διορθώστε, παρακαλώ, τα λάθη μου και επιμεληθείτε το όπως επιθυμείτε».

Ο Σααδή Μπετσαλέλ Ασκεναζή α-Λεβή και η δεύτερη σύζυγός του, περ. τη δεκαετία 1890. (Το φωτογραφικό υλικό προέρχεται από το κρινόμενο βιβλίο).

Το βιβλίο ακολουθεί τη συναρπαστική ιστορία μιας μόνο οικογένειας, ο γενάρχης της οποίας απέκτησε δεκατέσσερα παιδιά, πολλά από τα οποία δημιούργησαν δικές τους πολυμελείς οικογένειες. Η διασπορά τους ήταν τόσο γεωγραφική όσο και πρακτική, μια μετάβαση σε διάφορες χώρες και ποικίλα επαγγέλματα, μια μικρογραφία της ιστορίας των Εβραίων κατά τα τελευταία δύο χιλιάδες χρόνια. Και η ιστορία αυτή αποδεικνύει πως το παρόν και το μέλλον της Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να διαχωριστεί από το παρελθόν της Σαλονίκης.