Φάρος, μοντέλο ή εξαίρεση;

FacebookTwitterLinkedInGoogle+Email

Οι εξεγέρσεις στον αραβικό κόσμο και η Αίγυπτος

Από τον ΣΤΕΦΑΝΟ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟ

I awakened to the cry
that the people / have the power
to redeem / the work of fools
upon the meek / the graces shower
it’s decreed / the people rule.

Η κρίση στην Ελλάδα: Ρωτώντας το παρελθόν, σκεπτόμενοι το μέλλον

FacebookTwitterLinkedInGoogle+Email
 Από τον ΓΙΩΡΓΟ Β. ΔΕΡΤΙΛΗ
 
ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Γιατί άραγε, σε στιγμές κρίσεων, η κοινωνία μας, όπως όλες οι κοινωνίες, επανέρχεται στην ιστορία της; Επειδή προσπαθούμε να κατανοήσουμε πώς επιβιώσαμε στο παρελθόν, μήπως έτσι επιβιώσουμε και στο μέλλον.
Ανέκαθεν, όμως, η επιβίωση αυτής της χώρας δεν ήταν ζήτημα οικονομίας αλλά παιδείας. Με την ευρύτερη έννοια του όρου Culture: με την έννοια ενός συστήματος γνώσεων, νοοτροπιών, αξιών και πολιτισμού. Η ιστορία είναι θεμελιώδες στοιχείο της παιδείας – ή της απαιδευσίας μιας κοινωνίας. Και η δική μας, δυστυχώς, αγνοεί την ιστορία της.
Θα μου πείτε ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Βεβαίως και δεν επαναλαμβάνεται. Η ιστορία είναι διαδικασία απροσδιόριστη, χαοτική. Όπως έγραφα προ 23 ετών[1], …ωστόσο, υπάρχει μια διδακτική αξία στη γνώση της ιστορίας. Η ιστορία είναι ο μόνος τρόπος που έχει ο άνθρωπος για ν’ αντιληφθεί τη δυναμική της κοινωνίας του: όχι το πώς επαναλαμβάνεται, αλλά το πώς αλλάζει.

Περιεχόμενα 16ου τεύχους, Μάρτιος 2011

ARB_16_ro
FacebookTwitterLinkedInGoogle+Email

Κρίση και Ελληνικός Εξαιρετισμός

FacebookTwitterLinkedInGoogle+Email

ARB_15Από τον Παναγιώτη Κ. Ιωακειμίδη

Ευρώπη και Ελλάδα βρίσκονται σε κρίση. Αλλά η κρίση στην Ελλάδα είναι σαφώς διαφορετική. Είναι διαφορετική δηλαδή από την κρίση που αντιμετωπίζουν οι άλλες περιφερειακές χώρες-μέλη της Ευρωζώνης (Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία). Οπωσδήποτε η ελληνική κρίση είναι και Ευρωπαϊκή, με την έννοια ότι αφορά και επηρεάζει άμεσα και καθοριστικά στην Ευρωζώνη, αφού οι παράμετροι της κρίσης στην πλέον συγκριτικά αιχμηρή τους έκφραση –τη δημοσιονομική– παραβιάζουν βασικούς κανόνες του συστήματος της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ), όπως τους κανόνες του συστήματος σταθερότητας και ανάπτυξης (ύψος ελλειμμάτων, χρέους). Για ορισμένους, η ελληνική κρίση είναι και ευρωπαϊκή, με την έννοια επίσης ότι έχει ως γενεσιουργούς λόγους τις συμμετρίες στις οικονομίες της Ευρωζώνης (διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης και οικονομικής απόδοσης, ανταγωνιστικότητας, παραγωγικότητας, κ.λπ.).

Περιεχόμενα 15ου τεύχους, Φεβρουάριος 2011

ARB_15
FacebookTwitterLinkedInGoogle+Email

Σερ-βίροντας (επικίνδυνες) κοινοτοπίες

FacebookTwitterLinkedInGoogle+Email
Ο στοχαστής των τριών ηπείρων και των είκοσι πέντε πανεπιστημίων
Από τον Ανδρέα Παππά
 
Βασίλειος Μαρκεζίνης, Μια νέα εξωτερική πολιτική για την Ελλάδα. Στα πλαίσια της βαθμιαίας ανεξαρτητοποίησης της Ευρώπης από τις ΗΠΑ, Λιβάνη, Αθήνα 2010, σελ. 525
Εν πρώτοις, τρεις αναγκαίες διευκρινίσεις, προς άρσιν κάθε πιθανής παρεξηγήσεως, αλλά και κάθε καχυποψίας ως προς τους σκοπούς και τους στόχους του κειμένου που ακολουθεί.
α) Δεν έχω την πρόθεση, ούτε και τα προσόντα, να κρίνω τις επιδόσεις και την αξία του Βασίλειου Μαρκεζίνη (στο εξής, Β.Μ.) ως νομικού. Προφανώς, δεν θα υπήρξαν ευκαταφρόνητες, εξού –μεταξύ άλλων– και ο τίτλος του Sir.